golf

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR op De Stroom bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. De directeur heeft een adviserende rol en is (deels) bij de vergaderingen aanwezig.
De leden van de MR:
  • David van Eijk - ouder
  • Dennis van de Bosch - ouder
  • Marion van Beerendonk - leerkracht
  • Susanne Verbakel - leerkracht
Klik hier voor:
De notulen van de laatste vergadering
Huishoudelijk reglement MR OBS De Stroom
Jaarverslag MR 2019-2020.pdf

Namens De Stroom zijn David van Eijk en Tessa Hendriks afgevaardigden naar de GMR.

Ouders aan het woord

"Als ouder voel ik me altijd welkom en dat is ook de reden dat ik graag betrokken wil zijn en me graag inzet voor de ouderraad"
- Judith -