golf

Groepen in het kindcentrum

Hieronder kunt u informatie vinden over de verschillende groepen in het kindcentrum. Op sommige groepen kunt u klikken zodat u meer informatie krijgt. 

Unit onderbouw
peutergroep
groep 1-2
groep 3-4

Unit bovenbouw
groep 5-6
groep 7-8

Hi/Levelgroep
Buitenschoolse opvang
Kinderraad

Ouders aan het woord

"Als vader van een kind met ADHD voel ik mij gesteund door de leerkrachten die actief meedenken in oplossingen in plaats van problemen"
- David -