golf

Activiteitengroep

De activiteitengroep bestaat uit een aantal betrokken leden. Het zijn ouders van leerlingen op De Stroom. Zij ondersteunen het team bij tal van activiteiten op het Kindcentrum en coördineren de hulp van andere ouders bij evenementen en (buitenschoolse) activiteiten.

De activiteitengroep heeft een budget dat beheerd wordt door de school. Er is geen ouderbijdrage verschuldigd. 

Het budget wordt gebruikt om de extra activiteiten financieel te ondersteunen en/of mogelijk te maken. De school legt aan de MR verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid van de activiteitengroep.

Ouders aan het woord

"Er wordt in goed overleg rekening gehouden met de dingen die je als ouder belangrijk vindt"
- Eefje -