golf

De Schoolgids

Elke school is verplicht om elk schooljaar een schoolgids uit te brengen en beschikbaar te stellen aan alle ouders. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent, omdat de schoolgids wordt gezien als beleidsdocument van de school.
De schoolgids 2023-2024 vindt u hier.

Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school samen met de medezeggenschap een nieuw schoolplan vast.
Het schoolplan 2020-2024 vindt u hier.

 

Ouders aan het woord

"Goede school vol in ontwikkeling. Nieuwste vorm van onderwijs echt een school voor de toekomst"
- Dennis -