golf

Hi/Level

Door middel van de Hi/Levelgroep geeft Kindcentrum De Stroom vorm aan het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Samen met school stelt u vast of uw kind in aanmerking komt voor de Hi/Levelgroep. De toetsresultaten en de behoefte aan een uitgebreider onderwijsaanbod zijn hierbij bepalende factoren. Het streven is om dit aanbod zo schoolnabij aan te kunnen bieden. De Hi-levelgroep De Stroom is beschikbaar voor kinderen van De Stroom, De Rakt en De Straap. Als er ouders in de wijk Brouwhuis zijn die voor hun kind(eren) graag gebruik willen maken van dit aanbod dan kunnen zij contact opnemen met de directie van De Stroom.

Elke woensdagochtend ontmoeten ontwikkelingsgelijken elkaar in de Hi-Levelgroep. Zij werken aan uitdagende activiteiten en programma's waaraan duidelijke doelen gekoppeld zijn. Het 'leren leren' staat centraal.
Meer- en hoogbegaafde leerlingen moeten uitgedaagd worden om tot prestaties en succeservaringen te komen. Het leren ervaren en omgaan met het moment dat je het antwoord op een vraag niet weet, het leren omgaan met ontwikkelingsgelijken en het leren van 'planning en overzicht' staan centraal in het aanbod van de Hi/Levelgroepen. Leerlingen voelen zich in de Hi/Level groepen gezien en erkend. Dat alleen al maakt dat het welbevinden van de leerlingen enorm groeit. Hi/Level is niet een vervanging voor wat er in de klas gebeurt, het is een extra aanbod bovenop het compacte, verdiepende/verrijkende werk in de klas. In schooljaar 2022-2023 wordt de Hi/Levelgroep op De Stroom aangeboden op elke woensdagochtend. 

Ouders aan het woord

"Als vader van een kind met ADHD voel ik mij gesteund door de leerkrachten die actief meedenken in oplossingen in plaats van problemen"
- David -